ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 60/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 60/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ -AΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ UHF TETRA TΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ -ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ TETRA UHF SEPURA STP 9238
1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1880mAh ΓΙΑ ΤΟΝ SEPURA STP9238, ΤΕΜ. 3
2. ΚΕΡΑΙΑ EXTENDED 380-430MHz ΓΙΑ ΤΟΝ SEPURA STP9238, ΤΕΜ. 3
3. ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΠΕΤΟΥ RSM ΓΙΑ ΤΟΝ SEPURA STP 9238, ΤΕΜ .3
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1880mAh ,ΚΕΡΑΙΑ EXTENDED 380-430MHZ, MIKΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΠΕΤΟΥ RSM
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 60/2022
ΑΔΑ 6ΤΗΒΟΡ1Π-5ΡΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear