ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60/2022 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων ασθενοφόρων οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60/2022 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων ασθενοφόρων οχημάτων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ελαστικών επισώτρων ασθενοφόρων οχημάτων ΑΕ 328
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 60/2022
ΑΔΑ 9ΙΡΠΟΡ1Π-ΕΓΖ
ΑΔΑΜ 22PROC010801425 2022-06-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear