ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια εκκεντροφόρων & διαφόρων ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων τύπου VW T5 DIESEL (ΑΕ 95)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 59/2022
ΑΔΑ ΨΖΨΖΟΡ1Π-2Β3
ΑΔΑΜ 22PROC010766466 2022-06-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear