ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58/2023 Προμήθεια κινητήρα και παρελκόμενα τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL O.E (Original equipment) (ΑΕ 288/23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58/2023 Προμήθεια κινητήρα και παρελκόμενα τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL O.E (Original equipment) (ΑΕ 288/23)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια κινητήρα και παρελκόμενα τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL O.E (Original equipment)
(ΑΕ 288/23)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 58/2023
ΑΔΑ ΨΤΛΓΟΡ1Π-ΦΦΤ
ΑΔΑΜ 23PROC012752631 2023-05-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear