ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 58/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 58/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΚΕΡΑΙΑ ΒΑΣΕΩΣ UHF TETRA 365-470 MHz ΤΕΜ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 58/2022
ΑΔΑ 97Π7ΟΡ1Π-5ΤΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear