ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων τύπου VW T5 DIESEL (ΑΕ 113)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 58/2022
ΑΔΑ 6ΝΗ8ΟΡ1Π-8ΝΟ
ΑΔΑΜ 22PROC010766732 2022-06-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear