ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57/2023 Εργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ) κινητήρων (ΑΕ 252/23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57/2023 Εργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ) κινητήρων (ΑΕ 252/23)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Εργασίες ανακατασκευής (ρεκτιφιέ) κινητήρων
(ΑΕ 252/23)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 57/2023
ΑΔΑ 6Λ5ΣΟΡ1Π-715
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear