ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια διαφόρων αισθητήρων ασθενοφόρων οχημάτων τύπου MERCEDES 313CDI &316 CDI (ΑΕ 131)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 57/2022
ΑΔΑ 9Ε4ΒΟΡ1Π-41Κ
ΑΔΑΜ 22PROC010766924 2022-06-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear