ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56/2023 Προμήθεια διάφορων ανταλλακτικών ασθενοφόρων τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL O.E (Original equipment) (ΑΕ 134/23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56/2023 Προμήθεια διάφορων ανταλλακτικών ασθενοφόρων τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL O.E (Original equipment) (ΑΕ 134/23)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια διάφορων ανταλλακτικών ασθεονοφόρων τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL O.E (Original equipment)
(ΑΕ 134/23)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 56/2023
ΑΔΑ 6Ι4ΣΟΡ1Π-7ΒΓ
ΑΔΑΜ 23PROC012662733 2023-05-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear