ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 56/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 56/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ) ΑΠΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΞΥΠΠ) .
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΥΞ.ΑΡ. 2954
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης HA 56/2022
ΑΔΑ ΨΔΖΓΟΡ1Π-ΕΧΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear