ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56/2022 Προμήθεια κινητήρα & παρελκόμενων ασθενοφόρου οχήματος τύπου MERCEDES 313 CDI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56/2022 Προμήθεια κινητήρα & παρελκόμενων ασθενοφόρου οχήματος τύπου MERCEDES 313 CDI

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια κινητήρα & παρελκόμενων ασθενοφόρου οχήματος τύπου MERCEDES 313 CDI (ΑΕ 238)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 56/2022
ΑΔΑ ΨΝΟΥΟΡ1Π-ΜΩΩ
ΑΔΑΜ 22PROC010801559 2022/06-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear