ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 55/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 55/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για:
1. Αναθεώρηση Αναγγελίας Νόμιμης Λειτουργίας Ιδιωτικού Συνεργείου με Πλυντήριο
2. Σύνταξη Διακήρυξης για την Προμήθεια – Τοποθέτησή Αυτόματου Πλυντηρίου
3. Σύνταξη και κατάθεση των σχετικών Φακέλων προκειμένου να κατατεθούν για έγκριση-θεώρηση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνοντας όλα τα νέα στοιχεία τα οποία Θα προκύψουν, για την έκδοση της σχετικής Αναγγελίας Νόμιμης Λειτουργίας (Εφόσον Ζητηθούν)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για:
1. Την Τοποθέτηση του Αυτόματου Πλυντηρίου
2. Τα Τεύχη Διακήρυξης
και όποιο άλλο στοιχείο (σχετικό με την Διακήρυξη) απαιτείται για την Δημοπράτηση του Έργου
3. Τον Φάκελο με τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Αναγγελία Νόμιμης Λειτουργίας Ιδιωτικού Συνεργείου με Πλυντήριο, κατάθεσή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Θεσσαλονίκης και παραλαβή της Αναγγελίας λειτουργίας του πλυντηρίου γιά λογαριασμό του ΕΚΑΒ. ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 55/2022
ΑΔΑ 6Π43ΟΡ1Π-Ξ6Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear