ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων τύπου MERCEDES 313 CDI (ΑΕ 317)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 55/2022
ΑΔΑ ΨΗΖ4ΟΡ1Π-ΧΕΙ
ΑΔΑΜ 22PROC010767087
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear