ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 54/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 54/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 54/2022
ΑΔΑ 6ΧΣΨΟΡ1Π-Φ67
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear