ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια φίλτρου σωματιδίων DPF & παρελκόμενα τύπου MERCEDES 313CDI (ΑΕ 199)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 54/2022
ΑΔΑ 6Ξ06ΟΡ1Π-ΔΤΜ
ΑΔΑΜ 22PROC010767232 2022-06-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear