ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια συμπιεστή TURBO & παρελκόμενα τύπου CITROEN JUMPER DIESEL (ΑΕ 126)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 53/2022
ΑΔΑ ΨΩ6ΟΟΡ1Π-05Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear