ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Γρύλοι ράγας ανύψωσης αυτοκινήτων
(AE 169/2021)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-07-2021
Αριθμός Διακήρυξης 53/2021
ΑΔΑ ΨΞΧ2ΟΡ1Π-67Π
ΑΔΑΜ 21PROC008843414 2021-07-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-07-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear