ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ (ΑE 238/2023) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ (ΑE 238/2023)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ (ΑE 238/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 52/2023
ΑΔΑ ΡΟ9ΤΟΡ1Π-Τ30
ΑΔΑΜ 23PROC012635592 2023-05-09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear