ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52/2022 ΜΕ ΑΕ 274 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52/2022 ΜΕ ΑΕ 274

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια χειμερινών ελαστικών επισώτρων για τα ασθενοφόρα οχήματα των Τομέων Χαλκιδικής, Ημαθίας & Πέλλας (ΑΕ 274)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 52/2022
ΑΔΑ 9ΘΑ7ΟΡ1Π-ΞΚ8
ΑΔΑΜ 22PROC010791593 2022-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear