ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51/2023 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΑE 239/2023) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51/2023 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΑE 239/2023)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΑE 239/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 51/2023
ΑΔΑ 6Β80ΟΡ1Π-ΠΥΒ
ΑΔΑΜ 23PROC012635284 2023-05-09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear