ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51/2022 ΜΕ ΑΕ 133 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51/2022 ΜΕ ΑΕ 133

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών τύπου VW CRAFTER (ΑΕ 133)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 51/2022
ΑΔΑ Ψ595ΟΡ1Π-ΑΒΠ
ΑΔΑΜ 22PROC010791985 2022-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear