ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια χειρουργικών ποδιών αδιάβροχων μη αποστειρωμένων
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης 51/2021
ΑΔΑ Ψ2ΟΖΟΡ1Π-8ΕΞ
ΑΔΑΜ 21PROC008758370 2021-06-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear