ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50/2023 ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50/2023 ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 50/2023/03-05-2023
ΑΔΑ ΩΧΜΓΟΡ1Π-Τ86
ΑΔΑΜ 23PROC012590981 2023-05-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear