ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ελαστικών επισώτρων ασθενοφόρων οχημάτων (ΑΕ 295)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 50/2022
ΑΔΑ ΩΖΠΤΟΡ1Π-ΝΧΜ
ΑΔΑΜ 22PROC010788876
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear