ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2024
Αριθμός Διακήρυξης 5/2024
ΑΔΑ ΨΘΕΝΟΡ1Π-Σ57
ΑΔΑΜ 24PROC014252931 2024-02-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2024 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear