ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49/2023 Τακάκια και Δισκόπλακες φρένων τύπου MERCEDES και τύπου VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49/2023 Τακάκια και Δισκόπλακες φρένων τύπου MERCEDES και τύπου VW

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Τακάκια και Δισκόπλακες φρένων τύπου MERCEDES και τύπου VW ΑΕ 82
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 49/2023
ΑΔΑ ΨΙ66ΟΡ1Π-3Κ1
ΑΔΑΜ 23PROC012633794 2023-05-09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear