ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49/2022 Προμήθεια μπεκ εργοστασιακής ανακατασκευής τύπου MERCEDES 313CDI & 316CDI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49/2022 Προμήθεια μπεκ εργοστασιακής ανακατασκευής τύπου MERCEDES 313CDI & 316CDI

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια μπεκ εργοστασιακής ανακατασκευής τύπου MERCEDES 313CDI & 316CDI (ΑΕ 129)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 49/2011
ΑΔΑ Ψ41ΠΟΡ1Π-Α5Β
ΑΔΑΜ 22PROC010792736 2022-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear