ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια παρελκόμενων για απινιδωτές - μόνιτορ τύπου LIFEPAK 15 Stryker/Physiocontrol
(AE 309/2021)
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 49/2021
ΑΔΑ 6109ΟΡ1Π-ΜΤΚ
ΑΔΑΜ 21PROC008685431 2021-05-31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear