ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48/2022 Προμήθεια παρελκόμενων κινητήρων τύπου FIAT DUCATO DIESEL (ΑΕ 130) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48/2022 Προμήθεια παρελκόμενων κινητήρων τύπου FIAT DUCATO DIESEL (ΑΕ 130)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια παρελκόμενων κινητήρων τύπου FIAT DUCATO DIESEL (ΑΕ 130)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 48/2022
ΑΔΑ 6Ξ1ΨΟΡ1Π-ΣΚ0
ΑΔΑΜ 22PROC010793920 2022-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear