ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47/2022 Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL (ΑΕ 300) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47/2022 Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL (ΑΕ 300)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL
(ΑΕ 300)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 47/2022
ΑΔΑ Ψ23ΖΟΡ1Π-Ξ79
ΑΔΑΜ 22PROC010793662 2022-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear