ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46/2022 Προμήθεια συμπιεστών TURBO τύπου VW T5 DIESEL ΑΕ 110 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46/2022 Προμήθεια συμπιεστών TURBO τύπου VW T5 DIESEL ΑΕ 110

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια συμπιεστών TURBO τύπου VW T5 DIESEL (ΑΕ 110)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 46/2022
ΑΔΑ Ψ46ΖΟΡ1Π-Ψ6Χ
ΑΔΑΜ 22PROC010793454 2022-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear