ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ BOSCAROL ΤΥΠΟΥ OB 1000 , OB2012 ΚΑΙ OB3000 (ΑE 46/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης 45/2023
ΑΔΑ ΡΒΖΨΟΡ1Π-Ζ6Χ
ΑΔΑΜ 23PROC012531021 2023-04-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear