ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια δυναμό τύπου VW T5 DIESEL (ΑΕ 96)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 45/2022
ΑΔΑ ΨΤ06ΟΡ1Π-9ΕΡ
ΑΔΑΜ 22PROC010788483 2022-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear