ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους αναβάτες των δικύκλων του ΕΚΑΒ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
(ΑΕ 105/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης 44/2023
ΑΔΑ ΩΖΠΙΟΡ1Π-ΧΤΧ
ΑΔΑΜ 23PROC012526340 2023-04-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear