ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών τύπου VW T5 DIESEL (ΑΕ 119)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 44/2022
ΑΔΑ Ω2ΘΘΟΡ1Π-ΖΘΥ
ΑΔΑΜ 22PROC010769348 2022-06-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear