ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/2023 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/2023 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. WATCHGUARD FIREBOX M390 WITH 1 YEAR BASIC SECURITY SUITE
Τεμ 1
2.WATCHGUARD FIREBOX M390 HIGH AVAILABILITY WITH 1 YEAR STANDARD SUPPORT
Τεμ 1
Αριθμός Εντολής 43/2023/21-04-2023
ΑΔΑ Ψ139ΟΡ1Π-5Φ4
ΑΔΑΜ 23PROC012527028 2023-04-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear