ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ηλεκτρικής αντλίας συμπλέκτη & ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου συμπλέκτη τύπου VW T5 DIESEL (ΑΕ 115)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 43/2022
ΑΔΑ 96Ε2ΟΡ1Π-ΕΧΡ
ΑΔΑΜ 22PROC010769486 2022-06-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear