ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Κινητήρας εργοστασιακής ανακατασκευής VW T5 DIESEL με παρελκόμενα ανταλλακτικά
Τεμ. 3
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 43/2021
ΑΔΑ 6ΔΖΓΟΡ1Π-ΥΜ0
ΑΔΑΜ 21PROC008602180 2021-05-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear