ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (REVISED) ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ XL
ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ
(ΑE 187/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης 42/2023
ΑΔΑ ΨΘΚΥΟΡ1Π-ΗΛΕ
ΑΔΑΜ 23PROC012526271 2023-04-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear