ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια διάφορων αισθητήρων τύπου VW Τ5 DIESEL (ΑΕ 116)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 42/2022
ΑΔΑ ΨΔ3ΚΟΡ1Π-Α2Τ
ΑΔΑΜ 22PROC010769617 2022-06-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear