ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανυψωτικό οχημάτων (AE 24/2021)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 42/2021
ΑΔΑ 6ΚΘΙΟΡ1Π-ΥΘΙ
ΑΔΑΜ 21PROC008602336 2021-05-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear