ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40Γ 14-11-2023 ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,ΧΑΡΤΙ Α4, – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40Γ 14-11-2023 ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,ΧΑΡΤΙ Α4,

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40Γ 14-11-2023 ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ,ΧΑΡΤΙ Α4,
Αριθμός Εντολής 40Γ/14-11-2023
ΑΔΑ 61ΓΦΟΡ1Π-204, ΨΤΡΖΟΡ1Π-ΘΦΧ, 98Τ0ΟΡ1Π-Ο4Ρ
ΑΔΑΜ 23PROC013760013
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear