ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ VW T5 DIESEL ΑΕ 361
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης 4/2023
ΑΔΑ 6Ν7ΜΟΡ1Π-ΤΔΠ
ΑΔΑΜ 23PROC012027518 2023-01-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear