ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ-ΣΕΝΤΟΝΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ-ΣΕΝΤΟΝΙΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID-19
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ
Αριθμός Εντολής 3Β/18-02-2022
ΑΔΑ ΨΧΟ0ΟΡ1Π-6ΜΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear