ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων τύπου NISSAN NV400
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 38/2022
ΑΔΑ 6ΛΔΤΟΡ1Π-ΑΟ8
ΑΔΑΜ 22PROC010677086
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear