ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Φιάλες οξυγόνου για ασθενοφόρα οχήματα χωρητικότητας 10 λίτρων και 3 λίτρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 38/2021
ΑΔΑ Ω21ΡΟΡ1Π-ΘΨΦ
ΑΔΑΜ 21PROC008576460 2021-05-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear