ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37Γ 18-10-2023 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΗΥ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37Γ 18-10-2023 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΗΥ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37Γ 18-10-2023 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΗΥ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,
Αριθμός Εντολής 37Γ/18-10-2023
ΑΔΑ 6Ξ7ΡΟΡ1Π-Π0Π, 6Α00ΟΡ1Π-ΘΔΛ, 9ΠΑΤΟΡ1Π-ΠΥΜ
ΑΔΑΜ 23PROC013605307
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear