ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36Γ 27-09-2023 ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ AD BLUE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36Γ 27-09-2023 ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ AD BLUE

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ ADBLUE
3.000ΛΙΤ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 36Γ/27-09-2023
ΑΔΑ 6ΝΠΔΟΡ1Π-ΜΡ1
ΑΔΑΜ 23PROC013480700
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear