ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36 Β ΧΑΡΤΙ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36 Β ΧΑΡΤΙ Α4

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
(ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 36Β/31-10-2022
ΑΔΑ ΩΥΥΜΟΡ1Π-1ΕΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear