ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Τακάκια φρένων εμπρός και πίσω NISSAN NV400 (ΑΕ 2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης 36/2023
ΑΔΑ 69ΚΠΟΡ1Π-598
ΑΔΑΜ 23PROC012451464 2023-04-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear